ευχρηστόψυχος

εὐχρηστόψυχος, -ον (Α)
αυτός που έχει χρηστό ήθος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -χρηστό-ψυχος (< χρηστός «ενάρετος» + -ψυχος < ψυχή)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.